การแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์  จัดโดยครูชมรมคณิตศาสตร์ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

1.เหรียญทอง  ซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   เด็กชายพัชรพงษ์  คำแพทย์

  ครูผู้ฝึกสอน   นางสาวปิติญาภรณ์   ทศพักตร์

2. เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กชายวีรภัทร   โตขำ

  ครูผู้ฝึกสอน   นางสาวหทัยนุช   สุวรรณโณ

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ