พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “หัตถศิลป์ถิ่นบูรพา ภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เด็กมีความสุข” ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มีพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “หัตถศิลป์ถิ่นบูรพา ภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เด็กมีความสุข” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธิเปิด โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเยาวชน และกีฬา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ร่วมงาน ซึ่งได้มีการเข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิชาการฯ ของ 10 กลุ่มเครือข่าย จำนวน 118 โรงเรียน ชมรมในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ