งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 “หัตถศิลป์ถิ่นบูรพาภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เด็กดีมีความสุข”

วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2567

นางสาวภัทรียา มุลาลินน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ คณะครู และ นักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 “หัตถศิลป์ถิ่นบูรพาภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เด็กดีมีความสุข”

สอบถามได้นะคะ