การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับ สพท.

…วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของ สถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..
…ในการนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3

สอบถามได้นะคะ