การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ 1.นางพรรณวิภา เทพขาม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน และ 3.นางสาว สกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 8 – 13 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สอบถามได้นะคะ