สพป.สระแก้วเขต2 เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

📙วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 📙

นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เขตตรวจราชการที่ ๘ และเขตตรวจราชการที่ ๙ ( ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ๖ หน่วยงาน)

โดยมี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค ๘ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ : ประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ จังหวัดชลบุรี

📣งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ