ให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกะสัง ที่ประสบอุบัติเหตุหลังจากการเดินทางกลับ จากเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกะสัง ที่ประสบอุบัติเหตุหลังจากการเดินทางกลับ จากเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ในการนี้ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภออรัญประเทศ และ นางสุวิญญาลักษณ์ สุทธิหิรัญญรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกะสัง ในครั้งนี้

สถานที่ ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

📮งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ