นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน เป็นผู้แทน สพฐ. ติดตามสถานการณ์ เยียวยาให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกะสังที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน, นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ,นางภานุรังษี ทาประเสิรฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้, นายยุทธนา สำราญกิจ รอง ผอ.ศป.สพฐ. และทีมงาน ศป.สพฐ. เป็นผู้แทน สพฐ. โดยในการนี้ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ.ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน เป็นผู้แทนติดตามสถานการณ์ เยียวยาและให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกะสัง ที่ประสบอุบัติเหตุหลังจากการเดินทางกลับจากเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เหตุการณในครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 คน และเสียชีวิตจำนวน 2 คน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  1. เวลา 10.00 น เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นางสาวสุธิชา มอไธสง ครูโรงเรียนบ้านกะสัง และเด็กชายสิทธิศักดิ์ พันธ์พงษ์ นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาล อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบเงินจากกองทุน สพฐ.
  2. เวลา 12.00 น. ร่วมงานศพ ด.ญ ศิรดา บุญยวรรณ ณ วัดกะสังอัตนันท์ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมมอบเงินกองทุน สพฐ. ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต และให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
  3. เวลา 14.30 น ร่วมเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายชัชนันท์ สื่อไพศาล ครูโรงเรียนบ้านกะสัง ณ วัดเนตตาราม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พร้อมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและมอบเงินกองทุน สพฐ.เยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

📮งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวชัชชญา เพชรเวศน์

สอบถามได้นะคะ