กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจ ทำความดี เพื่อแผ่นดิน (Big Cleaning Day) สพป.สระแก้ว เขต 2

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมใจ ทำความดี เพื่อแผ่นดิน (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ