“สระแก้ว เขต 2 ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้จัดกิจกรรม “สระแก้ว เขต 2 ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานพิธีได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม 10 กลุ่ม/หน่วย และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “สระแก้ว เขต 2 ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยะของบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2
  2. เพื่อลดปริมาณขยะของ สพป.สระแก้ว เขต 2
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2
สอบถามได้นะคะ