กิจกรรมพบปะหาหรือข้อราชการ “สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว”

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 07.30 น.

นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพบปะหาหรือข้อราชการ “สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว” ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลอำเภอวังน้ำเย็น โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้มีสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสระแก้วร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้

ภาพข่าว : นางสาวชัชชญา เพชรเวศน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สอบถามได้นะคะ