จัดแสดงนิทรรศการด้านงานอาชีพ “เสื้อมัดย้อม” เต๊นท์แสดงผลงานกลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา

วันที่ ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านงานอาชีพ “เสื้อมัดย้อม” เต๊นท์แสดงผลงานกลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา ณ โดมอเนกประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ขอขอบพระคุณนายอำพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผู้บริหาร คณะครู ที่ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นางรุวะดี สุดหนองบัว

**ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด**

สอบถามได้นะคะ