“วันไหว้ครู” ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย   ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ ภาพถ่ายทั้งหมด +++

สอบถามได้นะคะ