สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวการประเมินระดับนานาชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30-16.30 น.

#PISA #การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวการประเมินระดับนานาชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) กลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด

โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์

สอบถามได้นะคะ