“วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2567

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร ด้วยความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2567จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรโวหาร ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญด้านวรรณคดี วรรณกรรม การแต่งกลอน และความสำคัญของภาษาไทย

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ