สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมโครงการ สพฐ. สัญจร กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ภาคตะวันออก(จังหวัดสระแก้ว)

#ประชุมโครงการ สพฐ. สัญจร

30 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.

นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมโครงการ สพฐ. สัญจร กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ภาคตะวันออก(จังหวัดสระแก้ว)

เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงินในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

โดยมี ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้บริหาร สพฐ.ผู้ติดตามการแก้ปัญหาหนี้สินครูฯร่วมกำกับติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาดังกล่าว

ณ โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ