“วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567”

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม“วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567”กับกลุ่มเครือข่ายปางสีดา เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยมีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี มีกิจกรรมจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบสถานศึกษา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ