สพป.สระแก้ว เขต 2 กับนโยบายเร่งด่วน Quick win

ประกวดคลิปวิดีโอสื่อถึงการประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นโยบายสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆสระแก้ว 2 มีสุข เพราะสุขาดี มีภารโรง

สอบถามได้นะคะ