สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น.

นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี และนางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ภายในพระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู เวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาครและมอบประธานในพิธี หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตักน้ำอภิเษกจากขันสาคร ใส่คนโท จนกระทั่งเวลาฤกษ์ 12.00 น. ประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเทียน จำนวน 3 แว่น ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ส่งต่อไปยังหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วส่งแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนเป็นอันเสร็จพิธี

สอบถามได้นะคะ