การเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการเลือกสรร ได้มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าสอบ
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.สระแก้ว
เขต 2 พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการสอบในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์
และยุติธรรม 

สอบถามได้นะคะ