การปฐมนิเทศและประดับเครื่องหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางสุดจิตต์ ขาวเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมวลจริยธรรม และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการปฐมนิเทศและประดับเครื่องหมายข้าราชการบรรจุใหม่โดยมี นายปรีดี โสโป และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ โดยมีข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 34 คน ณ ห้องเพชรบูรพา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ