บรรยายพิเศษเสริมสร้างการพัฒนาวินัย คุณธรรม ประมวลจริยธรรม และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางสุดจิตต์ ขาวเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี บรรยายพิเศษเสริมสร้างการพัฒนาวินัย คุณธรรม ประมวลจริยธรรม และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีรัญโญทัย ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

สอบถามได้นะคะ