การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเชิงรุกด้านการต่อต้านทุจริตและส่งเสริม คุ้มครอง จริยธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

     วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน และนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้บรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาเชิงรุกด้านการต่อต้านทุจริตและส่งเสริม คุ้มครอง จริยธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูธุรการและครูผู้สอนผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ